Chceme vědět, jestli opravdu chcete pomoci se svým zdravotním stavem

Vyplňte tento krátký dotazník a následně si vyberte termín konzultace

Máte Vy nebo někdo z vašich blízkých zdravotní problémy, které vás omezují v každodenním životě?*
Máte pocit, že v současné době léčba, která je Vám poskytována, řeší jen příznaky vašich zdravotních problémů ale neodstraňuje jejich příčiny?*
Jak důležité je pro vás najít řešení, které by Vás definitivně zbavilo vašich zdravotních problémů, namísto pouhého potlačení příznaků?*
Jste připraveni a ochotni udělat důležité kroky ke zlepšení vašeho zdraví, včetně finanční investice do 6 měsíčního regeneračního programu?
Jste odhodláni aktivně se zapojit do regeneračního plánu a následovat doporučené kroky k dosažení optimálního zdraví a vitality?*
Zde můžete napsat co bysme měli ještě případně vědět
Křestní jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Mobilní telefon*